pentekeningen (tif/gif) bijbelverhalen - illustratiehulpmiddel - download

Artikelnummer: 0500afb
Vorige Artikel 6 van 8 Volgende
€ 7,95 (inclusief btw)

100 pentekeningen van verhalen in de bijbel.

De pentekeningen worden geleverd in tif en gif formaat. Overzicht van de pentekeningen staat in een pdf bestand.

Na betaling ontvangt u een downloadlink. Gebruik onderstaande betaallink om direct na betaling te kunnen downloaden. (Via de winkelwagen wordt de link pas achteraf verstuurd)

 

Ik bestel de pentekeningen

 


Van de volgende verhalen is een pentekening aanwezig:

 

De schepping
De zondeval
De broedermoord
De ark
De toren van Babel
De uittocht van Abram
Melchizedek ontmoet Abram
De verwoesting van Sodom en Gomorra
Hagar in de woestijn
De offerande van Izak
Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht
Izak zegent Jakob
Jakob vertrekt uit Haran
De ontmoeting van Ezau en Jakob
Jozef in de kuil
Jozef in de gevangenis
Jozef tot onderkoning verheven
Jozef ontmoet zijn broers
Jakob op zijn sterfbed
De slavernij in Egypte
Mozes uit het water gered
Mozes en A"ron voor de farao
De Farao verdrinkt
Het water uit de rots
De wetgeving op de Sinaï
De tabernakel
De ark van het verbond
De tafel met toonbroden
De gouden kandelaar
Het gouden reukaltaar
Het koperen brandaltaar
Het loofhuttenfeest
De druiven uit Kanaän
De koperen slang
Mozes op de berg Nebo
Simson verslaat de Filistijnen
Ruth op de akker van Boas
Samuel bij Eli
De terugkeer van de ark
Saul tot koning gezalfd
David verslaat Goliath
Saul probeert David te doden
De val van Saul
David belijdt zijn zonden
De dood van Absalom
Salomo tot koning uitgeroepen
Salomo bouwt de tempel
De koningin van Scheba voor Saul
Elia en de raven
Elia offert op de berg Horeb
De ddod van Achab
Elia ten hemel gevaren
Het wonder van Elisa
Naäman gereinigd
Zacharia gestenigd
Het leven van Hizkia verlengd
De godsvrucht van Josia
De drie mannen in de brandende over
Het teken aan de wand
Daniël bidt
Daniël in de leeuwenkuil
De terugkeer van de Joden uit Babel
De herbouw van Jeruzalem
De verheffing van Mordechai

De herders bij het kind in de kribbe
Het kind in Simeons armen
De wijzen uit het oosten
De 12-jarige Jezus in de tempel
De bruiloft te Kana
Jezus en de Samaritaanse vrouw
De verlamde door het dak
De opwekking van de jongeling te Naïn
De gelijkenis van de zaaier
Jezus slaapt in het schip
Johannes de Doper onthoofd
Jezus wandelt op de golven
De Kananese vrouw
De genezing van de blindgeborene
De rijke dwaas
De verloren zoon
De rijke man en de arme Lazarus
De Farizeeër en de tollenaar
Zacheüs in de vijgeboom
De intocht in Jeruzalem
De gelijkenis van de talenten
De instelling van het Avondmaal
Jezus in de hof van Gethsemané
Judas verraadt Jezus met een kus
De kruiseging
De Emmaüsgangers
De hemelvaart
De uitstorting van de Heilige Geest
De verlamde genezen
De dood van Ananias en Saffira
De steniging van Stefanus
De bekering van Saulus
De kreupele te Lystra genezen
Paulus voor Agrippa
Paulus schuldt de adder af
Paulus predikt te Rome

 

Ik bestel de pentekeningen

Specificatie Omschrijving
author onbekend
type tif/gif
pages 100
Verkrijgbaar vanuit Online Bijbel-app? Nee

importantia studiebijbel

De Importantia Studiebijbel bestaat uit een serie hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel.


GRATIS THEOLOGISCHE BOEKEN

Uitgever Peter van der Schelde scant de boeken uit zijn theologische bibliotheek. Hieruit maakt hij boeken beschikbaar als gratis PDF-download. Deze activiteit staat los van Importantia Publishing, maar richt zich wel op dezelfde doelgroep. Inschrijven is mogelijk via onderstaande website.

Aanmelden voor gratis theologieboek als PDF-download

© 2016 - 2023 Importantia Publishing | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel