Nieuwe uitgaven 2020

Artikelnummer: blog-nieuw2020
Artikel 5 van 8

december 2020

Boeken

Een beeld van Melanchton - den meest evangelischen der hervormers - E.J. Diest Lorgion (NIEUW)
Johannes Hus, een voorloper der kerkhervorming (NIEUW)
Verklaring der Godsspraken der profeet Zacharia - ds. Pieter Jan Laan (NIEUW)

Online Bijbel

Ik Geloof - een geloofsbeschouwend commentaar op de Bijbel - Oude Testament - Gerrit van den Berg (NIEUW)
Commentaar op het Nieuwe Testament - Johannes Calvijn (update als commentaar module nu COMPLEET)

november 2020

Boeken

Christian Workers' Commentary on the Old and New Testament - James M. Gray (NIEUW)
Geschiedenis van de Boeken van het Nieuwe Verbond - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op de Openbaring van Johannes - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op de Katholieke Brieven - J.M.S. Baljon (NIEUW)
De Spreuken van Salomo - naar de latijnse tekst der vulgaat in het nederlandsch vertaald - J.T. Beelen (NIEUW)
Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis - J. van Andel (NIEUW)
De Mozaïsche Wet - J. van Andel (NIEUW)
Van Adam tot Abraham - J. van Andel (NIEUW)
Paulus' brieven aan Timotheus - de beide brieven toegelicht - J. van Andel (NIEUW)
Paulus' Evangelie - J. van Andel (NIEUW)
Paulus' Brief aan de Romeinen met de gemeente gelezen - J. van Andel (NIEUW)
Het Evangelie naar de beschrijving van Johannes aan de gemeente toegelicht - J. van Andel (NIEUW)
The Epistle of James practically explained - Augustus Neaner (NIEUW)
The First Epistle of John practically explained - Augustus Neaner (NIEUW)
Uitleggende Gedachten bij het Evangelie naar Lukas 2 - hoofdstuk 11-24 - J.C. Ryle (NIEUW)
Uitleggende Gedachten bij het Evangelie naar Lukas 1 - hoofdstuk 1-10 - J.C. Ryle (NIEUW)
Het gouden alphabeth - C.H. Spurgeon (NIEUW)
Voor iederen avond dagboek - C.H. Spurgeon (NIEUW)

oktober 2020

Boeken

De mens: geest, ziel en lichaam - J.I. van Baaren (heruitgave)
Moderne theologie in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Mazdaznan in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
De streepjescode in de computermaatschappij - J.I. van Baaren (heruitgave)
De Regenboog - bijbels of onbijbels - J.I. van Baaren (heruitgave)
Een keuze marxisme of christendom - J.I. van Baaren (heruitgave)
Priesterschap en alcohol - J.I. van Baaren (heruitgave)
Pinksteren in de eindtijd - J.I. van Baaren (heruitgave)
Onze tijd gezien in Bijbels licht - J.I. van Baaren (heruitgave)

september 2020

Boeken

Commentaar op de Brieven van Paulus - Filippiërs, Thessalonikers, Efeziërs, Kolossers en Filemon - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op de Handelingen der Apostelen - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op het Evangelie van Johannes - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op het Evangelie van Lukas - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op het Evangelie van Markus - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Commentaar op het Evangelie van Mattheus - J.M.S. Baljon (NIEUW)
Inzicht in de komende wereld-religie - J.I. van Baaren (heruitgave)
Hindoeisme in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Getallensymboliek in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)

 

augustus 2020

Boeken

Der Prophet Jesaia - Neu übersetzt - Wilhelm Gesenius (NIEUW)
Von der Incarnation des Göttlichen Wortes - Eduard Böhl (NIEUW)
The Epistle to the Philippians - practically explained - Augustus Neander (NIEUW)
The Epistle of James - practically explained - Augustus Neander (NIEUW)
The First Epistle of John - practically explained - Augustus Neander (NIEUW)
Geschiedenis der Christelijke Kerk onder leiding van de Apostelen - I - August Neander (NIEUW)
Geschiedenis der Christelijke Kerk onder leiding van de Apostelen - II - August Neander (NIEUW)
Von der Rechtfertigung durch den Glauben - Eduard Böhl (NIEUW)
Het leven van Jezus in geschiedkundige samenhang en ontwikkeling - I - August Neander (NIEUW)
Het leven van Jezus in geschiedkundige samenhang en ontwikkeling - II - August Neander (NIEUW)

juli 2020

Boeken

Forschung nach ein Volksbibel zur zeit Jesu - und deren zusammenhang der Septuaginta-Übersetzung - Eduard Böhl (NIEUW)
Geloofsgetuigen 1ste tot 15de eeuw - Galerij van Christelijke Vrouwen - diverse auteurs (NIEUW)
Geloofsgetuigen 16de en 17de eeuw - Galerij van Christelijke Vrouwen - diverse auteurs (NIEUW)
Geloofsgetuigen 18de en 19de eeuw - Galerij van Christelijke Vrouwen - diverse auteurs
Kritische studiën over de Vijf Boeken van Mozes - Franz Delitzsch (NIEUW)
Tot de wet en tot de getuigenis - een verweerschrift tegen de nieuw-kritische studie van het oude testament - Eduard Böhl (NIEUW)
Nudisme in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Orde van de Tempeliers in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Toronto Blessing of bedrieglijke misleiding - J.I. van Baaren (heruitgave)
Feminisme stopt niet bij de kerkdeur - J.I. van Baaren (heruitgave)
Het geheimenis der wetteloze - J.I. van Baaren (heruitgave)
Geloof in God - J.I. van Baaren (heruitgave)
Israël, Juda en de Joden - J.I. van Baaren (heruitgave)
Haptonomie en innerlijke genezing - J.I. van Baaren (heruitgave)
Gemeenschap met de Heilige Geest - J.I. van Baaren (heruitgave)
De Grote Witte Broederschap in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)

Online Bijbel:

Verklaring van Tessalonicenzen - Johannes Calvijn
Verklaring van Titus - Johannes Calvijn
Verklaring van Filemon - Johannes Calvijn
Verklaring van de Harmonie der Evangeliën - Johannes Calvijn
Verklaring van Romeinen - Johannes Calvijn
Verklaring van Hebreën - Johannes Calvijn

 

juni 2020

Boeken:

Bahá'i in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Gebed - stil zijn voor de Heer - J.I. van Baaren (heruitgave)
Evolutietheorie in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
New Age Trainingscentrum Findhorn in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Het geheim van Jeruzalem - J.I. van Baaren; E. Smit (heruitgave)
Grensgebieden van geloof - J.I. van Baaren (heruitgave)
De mens, zijn wereld en zijn toekomst - J.I. van Baaren (heruitgave)
Jesaja - Bijbelverklaring - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Jeremia & Klaagliederen - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW) 
Ezechiël - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Daniel t/m Joël - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Amos t/m Maleachi - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)

Online Bijbel:

Die Epistel an die Hebräer - Ludwig Harms (NIEUW)
Nieuwe Testament Geneve Bijbel 1669 (update)
Bijbel David Martin 1707 (update)
Bijbel David Martin revisie 1744 (update)
Nieuwe Testament David Martin 1855 (update)
Synopsis of the Books of the Bible - J.N. Darby (uitgebreide update)

mei 2020

Boeken:

Geestelijke Strijd in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Ben ik gedoopt? - J.I. van Baaren (heruitgave)
Church Universal and Triumphant - Summit Lighthouse in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
Abortus. Waarom? - J.I. van Baaren (heruitgave)
De waarheid omtrent de Children of God - J.I. van Baaren (heruitgave)
Kan een christen marxist zijn? - J.I. van Baaren (heruitgave)
Geestelijke stromingen 1 - J.I. van Baaren (heruitgave)
Geestelijke stromingen 2 - J.I. van Baaren (heruitgave)
Geestelijke stromingen 3 - J.I. van Baaren (heruitgave)
Geestelijke stromingen 4 - J.I. van Baaren (heruitgave)
Babylon leeft onder ons - J.I. van Baaren (heruitgave)
Het doel heiligt het leven - J.I. van Baaren (heruitgave)
Gedachtenbeïnvloeding in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (heruitgave)
 

Online Bijbel:

Neutestamentliches Wörterbuch - Ralf Luther (NIEUW)
Johannes 15: Christus der Weinstock - Otto Stockmayer (NIEUW)
Römerbrief Kap 4-16: Aus Glauben in Glauben - Otto Stockmayer (NIEUW)
Von der Nachfolge Christi - Thomas von Kempen (NIEUW)
Hülfe in Bibelnot - Dr. Adolf Schlatter (NIEUW)
Tägliche Andachten - Dr. Adolf Schlatter (NIEUW)
Kommentar aus den täglichen Andachten - Dr. Adolf Schlatter (NIEUW)
Erläuterungen zum Neuen Testament - Dr. Adolf Schlatter (NIEUW)
Ambrosius Bibliothek (update)
 - Lukaskommentar (mit Ausschluß der Leidensgeschichte) (Expositio euangelii secundum Lucam) 
 - Der Tod ein Gut (De bono mortis) 
 - Über den Tod seines Bruders Satyrus (De excessu fratris Satyri) 
 - Die Flucht vor der Welt (De fuga saeculi) 
 - Über die Mysterien (De mysteriis) 
 - Trauerrede auf Kaiser Theodosius d. Gr. (De obitu Theodosii oratio) 
 - Von den Pflichten der Kirchendiener (De Officiis Ministrorum) 
 - Über die Buße (De paenitentia) 
 - Über die Wittwen (De viduis) 
 - Über die Jungfrauen (De virginibus ad Marcellinam sororem libri tres) 
 - Über die Jungfräulichkeit (De virginitae) 
 - Exameron (Exameron)

April 2020

Boeken:

The Christian Hero: A Sketch of the Life of Robert Annan - J. MacPherson (NIEUW)
Die gij liefhebt is krank - J.C. Ryle (NIEUW)
Verzekering - J.C. Ryle (NIEUW)
Zwijg, wees stil - J.C. Ryle (NIEUW)
Stelt uw hart op uw wegen - J.C. Ryle (NIEUW)
Bent u wedergeboren? - J.C. Ryle (NIEUW)
Waar zijn uw zonden? - J.C. Ryle (NIEUW)
Machtig om zalig te maken - J.C. Ryle (NIEUW)
Tarwe of kaf? - J.C. Ryle (NIEUW)
Bent u heilig? - J.C. Ryle (NIEUW)

Online Bijbel:

De Brieven van Paulus - ds. C. den Boer (NIEUW)
2 Timotheüs & Titus - ds. C. den Boer (NIEUW)
1 Timotheüs - ds. C. den Boer (NIEUW)
Thessalonicenzen - ds. C. den Boer (NIEUW)
Verklaring van de Brieven aan Timotheus - Calvijn (NIEUW)
Verklaring van de Brieven van Petrus - Calvijn (NIEUW)
Dictionnaire de la Bible - Calmet (NIEUW)
Glossaire pour la Bible - David Martin (NIEUW)
Causeries sur la prédication - C.H. Spurgeon (update)
Pensées - Blaise Pascal (update)
Le pasteur chrétien - Richard Baxter (update)
Le Voyage du Pélerin - John Bunyan (update)
Commentaire sur l'épître aux Romains - Charles Hodge (update)
La Bible Synodale Nouveau Testament & Psaumes 1921 (NIEUW)
Bible Lausanne 1872 (NIEUW)
Nouveau Testament Oltramare 1872 - Hugues Oltramare (NIEUW)
Bible Crampon 1923 - Hug. Crampon (NIEUW)
La Sainte Bible selon la Vulgate - J.B. Glaire & F.G. Vigouroux (NIEUW)
La Bible Fillion - Louis-Claude Fillion (NIEUW)
Bible Lemaîstre de Saci (1659) (NIEUW)
Nouveau Testament de Stapfer 1889 - Edmond Louis Stapfer (NIEUW)
Tenakh 1899/1930 Bible juive - Zadoc Kahn (NIEUW)
Grande Bible de Tours 1866 - Jean J. Bourassé & Pierre D. Janvier (NIEUW)

Maart 2020

Boeken:

Het eiland Texel en zijn bewoners - Francis Allan
Het eiland Vlieland en zijn bewoners - Francis Allan
Het eiland Ameland en zijn bewoners - Francis Allan
Het eiland Schiermonnikoog en zijn bewoners - Francis Allan
Brieven bij een badbezoek aan Norderney - M.A. Amshoff; T. Koppius
Zeebad-inrichting op het eiland Ameland - J. Roorda
Schiermonnikoog - A. Winkler Prins
Schiermonnikoog - De Lauwers - De Scholbalg - W.W. Buma
De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-eilanden - Franciscus Holkema; H.C. van Hall
Een bezoek aan de Friesche Wadden - S.C.J.W. van Musschenbroek
Het eiland Ameland - Jhr. Mr. Montanus de Haan Hettema
Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het wad - Worp van Peyma
De landaanwinning op de Friesche wadden - P.W.J. Teding van Berkhout
Verdediging van M. Meiners - M. Meiners
Jozua, Richteren & Ruth - J. van Nuys Klinkenberg
1 & 2 Samuël - J. van Nuys Klinkenberg
1 & 2 Koningen - J. van Nuys Klinkenberg
1 & 2 Kronieken - J. van Nuys Klinkenberg
Ezra, Nehemia & Esther - J. van Nuys Klinkenberg
Job & Psalmen 1-50 - J. van Nuys Klinkenberg
Psalmen 51-150 - J. van Nuys Klinkenberg
Spreuken, Prediker, Hooglied - J. van Nuys Klinkenberg

 

Februari 2020

Boeken:

Voor mijn studenten - C.H. Spurgeon
Schetsen van leerredenen - NT - C.H. Spurgeon
Schetsen van leerredenen - OT - C.H. Spurgeon
Veeren voor pijlen - C.H. Spurgeon
The State of the Church - C.H. Spurgeon
Israëls Oude Godsdienst - J. Robertson
Voor God Werken - Andrew Murray
Het Godzalig leven - Andrew Murray
Het Nieuwe Leven - Andrew Murray

 

Januari 2020

Boeken:

Voorlezingen over de waarheid en waarde der Schriften van het Oude Testament 1 - Isaäc Da Costa
Voorlezingen over de waarheid en waarde der Schriften van het Oude Testament 2 - Isaäc Da Costa
De Apostel Johannes en zijne Schriften - Isaäc Da Costa
Voorlezing over de verscheidenheid en der overeenstemming der vier evangeliën 1 - Isaäc Da Costa
Voorlezing over de verscheidenheid en der overeenstemming der vier evangeliën 2 - Isaäc Da Costa
Goddelijk Gezag der Christelijke Godsdienst - Isaäc Da Costa
Practische Handleiding bij het Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis - L.H.F. Creutzberg; K.F. Creutzberg; J. Nissen 
De Jubelbazuin - Andrew Murray 
De School des Gebeds - Andrew Murray

Specificatie Omschrijving
type nieuw

importantia studiebijbel

De Importantia Studiebijbel bestaat uit een serie hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel.


GRATIS THEOLOGISCHE BOEKEN

Uitgever Peter van der Schelde scant de boeken uit zijn theologische bibliotheek. Hieruit maakt hij boeken beschikbaar als gratis PDF-download. Deze activiteit staat los van Importantia Publishing, maar richt zich wel op dezelfde doelgroep. Inschrijven is mogelijk via onderstaande website.

Aanmelden voor gratis theologieboek als PDF-download

© 2016 - 2024 Importantia Publishing | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel