Nieuwe uitgaven 2021

Artikelnummer: blog-nieuw2021
Artikel 4 van 8

 

december 2021

Boeken

Handwoordenboek bij het gebruik van de Bijbel - F.L. Fischer (NIEUW)
Greek-English Lexicon to the New Testament - W.J. Hickie (NIEUW)
De tocht naar Ameland - H. van Berkum (NIEUW)
Anna van Breggestein of het gezantschap van Ameland aan het hof van Olivier Cromwel - L.M.J. van Wijk van Hoogeveen (NIEUW)
The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon - B. Davidson (NIEUW)

 

november 2021

Boeken

The Analytical Greek Lexicon – S. Bagster (NIEUW)
The Proper Names of the Old Testament Scriptures – Alfred Jones (NIEUW)
Bread and Salt from the Word of God – Theodor Zahn (NIEUW)
Das Evangelium des Petrus – Theodor Zahn (NIEUW)
The Apostles' Creed – Theodor Zahn (NIEUW)
Openbaring II – J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Openbaring I – J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Algemeene Zendbrieven Jacobus t/m Judas – J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Thessalonicenzen t/m Hebreeuwen – J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)

 

oktober 2021

Boeken

2 Corinthen t/m Colossenzen - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Romeinen & 1 Corinthen - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Handelingen der Apostelen - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Zijn de Jehova's Getuigen ook getuigen van Jezus? – E. Smit (update)
De Unified Family en de Koreaanse Messias – E. Smit (update)
Vredesteken - Ban de Bom – E. Smit (update)
Bestaat er een plan? – E. Smit (update)
Wie bent U God? – J.I. van Baaren (update)
De Tabernakel – J.I. van Baaren (update)
Op zoek naar de Nieuwtestamentische Gemeente – J.I. van Baaren (update)
Hooglied van Salomo – J.I. van Baaren (update)
Johannes – J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Marcus & Lucas – J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)
Mattheus - J. van Nuys Klinkenberg (NIEUW)

Introduction to the New Testament Vol. 1 - Theodor Zahn (NIEUW)
Introduction to the New Testament Vol. 2 - Theodor Zahn (NIEUW)
Introduction to the New Testament Vol. 3 - Theodor Zahn (NIEUW)
The Translation of the New Testament from the original Greek - W.B. Godbey (NIEUW)
The New Testament revised and translated with notes and introductions - A.S. Worrell (NIEUW)
 

september 2021

Boeken

Geschichte des Neutestamentlichen Kanons 1 - Das Neue Testament vor Origenes - Erste Hälfte - Theodor Zahn (NIEUW)
Geschichte des Neutestamentlichen Kanons 2 - Das Neue Testament vor Origenes - Zweite Hälfte - Theodor Zahn (NIEUW)
Geschichte des Neutestamentlichen Kanons 3 - Urkunden und Belegen zum ersten und dritten Band  - Erste Hälfte - Theodor Zahn (NIEUW)
Geschichte des Neutestamentlichen Kanons 4 - Urkunden und Belegen zum ersten und dritten Band  - Zweite Hälfte - Theodor Zahn (NIEUW)


mei, juni, juli, augustus 2021

Boeken


Wie zullen God zien? - J.I. van Baaren (update)
Sathya Sai Baba de Avatar in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Spiritualisme in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Satan, de god van deze wereld- J.I. van Baaren (update)
New Age - Droom of Nachrmerrie? - J.I. van Baaren (update)
De vrouw in de gemeente en bijbelkring - J.I. van Baaren (update)
New Age- oude leugen - J.I. van Baaren (update)
New Age in Kerk en Theologie - J.I. van Baaren (update)
Misleiding in de eindtijd - J.I. van Baaren
Wat u ook over popmuziek moet weten - J.I. van Baaren
Petrus: visscher, discipel, apostel - F.B. Meyer (NIEUW)
Christus in Jesaja - een profetische schets - F.B. Meyer (NIEUW)
Jeremia: Priester en Profeet - F.B. Meyer (NIEUW)
God heeft ook de moslim lief - J.I. van Baaren (update)
Alternatieve Therapiën in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
De waarheid omtrent de bioregulator - J.I. van Baaren (update)
De komende computermaatschappij II - J.I. van Baaren (update)
De komende computermaatschappij I - een wereld zonder geld - J.I. van Baaren & E. Smit (update)
Gods Geestelijke Wapenrusting - J.I. van Baaren (update)
Heilige Geest en heiliging - J.I. van Baaren (update)
Vasten? - J.I. van Baaren (update)
Ziel, geest en lichaam en wat de Bijbel daar over zegt - J.I. van Baaren (update)
Illuminisme in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Licht op Judaïsme - J.I. van Baaren (update)
De waarheid omtrent de kloostergemeenschap Taizé - J.I. van Baaren (update)
New Age, droom of nachtmerrie? - J.I. van Baaren (update)
Elia - het geheim van zijn kracht - F.B. Meyer (NIEUW)
Het Lied van de Goede Herder - F.B. Meyer (NIEUW)
Israël een Vorst - F.B. Meyer (NIEUW)
Het drama van de eindtijd - J.I. van Baaren (update)
De Bijbel, het Onstaan en de Waarde ervan - J.I. van Baaren (update)
Satan ontmaskerd - de weg tot bevrijding - J.I. van Baaren (update)
Het Begon met Abraham - J.I. van Baaren (update)
Alfa Training - Silva Mind Control - J.I. van Baaren (update)
(Verborgen) Gevaren in Popmuziek - J.I. van Baaren (update)
De duisternis van Zen in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
De Echte Waarheid in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Rozekruisers in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Darwinisme in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
De Dode Zee Rollen in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Eckankar in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Edukinesiologie in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Erhard Seminar Training in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Ethiek rond abortus - J.I. van Baaren (update)
Steen des aanstoots - J.I. van Baaren (update)
TM Transcendente Meditatie in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Islam in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Boeddhisme in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Yoga in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Acupunctuur in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Homeopathie in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Leven na de dood - J.I. van Baaren (update)
Jehova's Getuigen - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
De Kabbala - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Islamitisch Fundamentalisme - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Identiteit van Israël - J.I. van Baaren (update)
Humanisme - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Het Huwelijk - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Irisscopie - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Het kaartspel en de christen - J.I. van Baaren (update)
Zeg nee tegen de New Age infiltratie - J.I. van Baaren (update)
Leiding en misleiding in bijbels licht - waaronder een waarschuwing voor REIKI-inwijding - J.I. van Baaren (update)
Krishnamurti - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Het Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten - J.I. van Baaren (update)
De Heilige Geest: leiding, gaven, bedieningen - J.I. van Baaren (update)
Waarom leef ik? Er moet iets zijn - J.I. van Baaren (update)
Wetenschap Creatieve Intelligentie (transcendente meditatie) - in het licht van de Bijbel - J.I. van Baaren (update)
Uitleggingen over het Boek Genesis 2 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Uitleggingen over het Boek Genesis 1 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Uitleggingen over de Brief van Jakobus - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Feeststoffen - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Kleine Cathechismus - Kort Begrijp der leer volgens den Heidelbergschen Catechismus - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Enige Vragen en Antwoorden - tot zelfonderzoek en zelfoefening of bij het doen van Belijdenis des Geloofs - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Het Ambt van Presbyters - ouderlingen, opzieners: bisschoppen - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Twaalfde twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Elfde twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Tiende twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Negende twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Achtste twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Zevende twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Zesde twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Vijfde twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Vierde twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Derde twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Tweede twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Twaalftal Leerredenen eerste serie - Eerste twaalftal - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
De verheerlijking op de berg - Leerrede over Lukas 9 vers 28-36 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Gods vrijmacht - Leerrede over Romeinen 9 vers 18 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Zullen wij zondigen? - Leerrede over Romeinen 6 vers 15 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Het Zevende Kapittel van de Brief van Paulus aan de Romeinen  in een uitvoerige omschrijving - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)

april 2021

Boeken

Leerrede over Psalm 65 vers 5 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
H.F. Kohlbrügge tegen een naamloze briefschrijver verdedigd - J.J.E.F. Schröter (NIEUW)
Ellende en Verlossing - Leerrede over Romeinen 7 vers 14 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
De heerlijkheid der gemeente van Christus - Leerrede over Psalm 45 vers 14-16 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over het geschrift van H.F. Kohlbrügge - Getiteld: Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet - anoniem (NIEUW)
Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over de Eerste Brief van Petrus  - Het eerste hoofdstuk - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over de Eerste Brief van Petrus  - Het tweede hoofdstuk - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over de Eerste Brief van Petrus  - Het derde hoofdstuk - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over de Eerste Brief van Petrus  - Het vierde hoofdstuk - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over de eerste Psalm - een betrachting - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Korte Verklaring van Genesis 1, vers 27 - en een leerrede over de Belofte aan Abraham - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over Galaten 2, vers 19 en 20 - Twee Leerredenen - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Over het Vierde Hoofdstuk van de Profeet Zacharia - Leerrede - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)
Leerrede over Efeze 6, vs. 10 en 11 - H.F. Kohlbrügge (NIEUW)

maart 2021

Boeken


Gij zijt mensen - Ik ben Uw God - H.F. Kohlbrugge (NIEUW)
Over het Derde Hoofdstuk van de Profeet Zacharias - H.F. Kohlbrugge (NIEUW)
Over het Eerste Hoofdstuk van de Brief aan de Hebreën - H.F. Kohlbrugge (NIEUW)
Over de Profeet Jona - H.F. Kohlbrugge (NIEUW)
De Noodzakelijke Betekenis van het Oude Testament - H.F. Kohlbrugge (NIEUW)
The Baptism of the Holy Ghost - Enduement of Power - Asa Mahan / Charles Finney (NIEUW)
Van Ganscher Harte - over het gebed - Andrew Murray (NIEUW)
Jezus Zelf - twee toespraken - Andrew Murray (NIEUW)
Gelijk Jezus - Andrew Murray (NIEUW)
Leerredenen over Psalmen uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870 - H.F. Kohlbrugge (NIEUW)
Het werk van de Heilige Geest 1 - Abraham Kuijper (NIEUW)
Het werk van de Heilige Geest 2 - Abraham Kuijper (NIEUW)
Het werk van de Heilige Geest 3 - Abraham Kuijper (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of John 3 - J.C. Ryle (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of John 2 - J.C. Ryle (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of John 1 - J.C. Ryle (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of Luke 2 - J.C. Ryle (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of Luke 1 - J.C. Ryle (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of Mark - J.C. Ryle (NIEUW)
Expository Thoughts on the Gospel of Matthew - J.C. Ryle (NIEUW)
Uitlegging op de Zendbrieven van Petrus - Johannes Calvijn (NIEUW)

Online Bijbel

Septuagint (canonical books) - Henry Barclay Swete
Importantia Studie Woordenboek bij de Bijbel
(update)
Analytische Concordantie op het Nieuwe Testament (update)

Introduktion til Bibelens bøger
Lilla Katekesen - Marten Luther
Kristens Resa - John Bunyan
Bekännelser - Augustinus
Forklaring af bibelske ord (update)
Bibelsk Ordbog (update)
Biblisk Ordbok för hemmet och skolan - Erik Nyström (update)
Norsk Bibel 1930 Bokmål (update)
Det Nye Testamente 1997 - Ole Wierod (update)
Det Nye Testamente - Skat Rordam (update)
Anmaerkeningen NT - Skat Rordam (update)
Autoriseret Danske Oversættelse GT 1931 / NT 1907 (update)

 

februari 2021

Boeken

Uitlegging op de Zendbrieven van Paulus aan Timotheüs - Johannes Calvijn (NIEUW)
Uitlegging op de Zendbrief van Paulus aan de Romeinen - Johannes Calvijn (NIEUW)
Het Evangelie van Johannes verklaard - Johannes Calvijn (NIEUW)
Harmonie der Evangelien:
- De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas 1 - in onderlinge overeenstemming gebracht en verklaard - Johannes Calvijn (NIEUW)
- De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas 2 - in onderlinge overeenstemming gebracht en verklaard - Johannes Calvijn (NIEUW)
- De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas 3 - in onderlinge overeenstemming gebracht en verklaard - Johannes Calvijn (NIEUW)
Bijbels Handboekje - een gids voor de bijbellezer (NIEUW)
Einleitung in das Neue Testament - Erster Band - Theodor Zahn (NIEUW)
Einleitung in das Neue Testament - Zweiter Band - Theodor Zahn (NIEUW)
Inleiding tot het Nieuwe Testament - Eerste Deel - Theodor Zahn (NIEUW)
Inleiding tot het Nieuwe Testament - Tweede Deel - Theodor Zahn (NIEUW)
Kommentaar op het Evangelie van Mattheus - Theodor Zahn (NIEUW)

Online Bijbel

Einleitung in die Bibel - Dr. A. Schlatter (NIEUW)

 

januari 2021

Boeken

Het Nieuwe Testament - Derde deel - Thessalonikers t/m Openbaring - J.T. Beelen (NIEUW)
Grondregels voor het vervaardigen ener Nederduitsche Vertaling van het Nieuwe Testament - J.T. Beelen (NIEUW)
Het Boek der Wijsheid  naar de latijnse tekst der vulgaat in het nederlandsch vertaald - J.T. Beelen (NIEUW)
Het Boek der Psalmen 1-75 naar de latijnse tekst der vulgaat in het nederlandsch vertaald - J.T. Beelen (NIEUW)
Het Boek der Psalmen 76-150 naar de latijnse tekst der vulgaat in het nederlandsch vertaald - J.T. Beelen (NIEUW)
Groot Woordenboek van de Bijbel A-H - Eerste Deel - W. Moll; P.J. Veth; F.J. Domela Nieuwenhuis (NIEUW)
Groot Woordenboek van de Bijbel I-N - Tweede Deel - W. Moll; P.J. Veth; F.J. Domela Nieuwenhuis (NIEUW)
Groot Woordenboek van de Bijbel O-Z - Derde Deel - W. Moll; P.J. Veth; F.J. Domela Nieuwenhuis (NIEUW)
Sola Scriptura - wegwijzer bij het bijbellezen - dr. C. van der Waal (NIEUW)
Leerredenen over het Boek van Daniel - tweede tiental - hoofdstuk 5-12 - Pieter Jan Laan (NIEUW)
De Gezichten in het Boek van Daniel - drie verhandelingen - Pieter Jan Laan (NIEUW)

 

 

Specificatie Omschrijving
author diversen
type nieuw
pages onbekend
Verkrijgbaar vanuit Online Bijbel-app? Ja

importantia studiebijbel

De Importantia Studiebijbel bestaat uit een serie hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel.


GRATIS THEOLOGISCHE BOEKEN

Uitgever Peter van der Schelde scant de boeken uit zijn theologische bibliotheek. Hieruit maakt hij boeken beschikbaar als gratis PDF-download. Deze activiteit staat los van Importantia Publishing, maar richt zich wel op dezelfde doelgroep. Inschrijven is mogelijk via onderstaande website.

Aanmelden voor gratis theologieboek als PDF-download

© 2016 - 2024 Importantia Publishing | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel