achtergrond

Blog: Wat is een Strong nummer?

Artikelnummer: blog_isp
Artikel 1 van 8

Mensen die regelmatig bijbelstudies doen en daarbij dieper in de Bijbeltekst willen doordringen, zijn mogelijk bekend met Strong-nummers.  Strong-nummers worden ook wel Strong-coderingen, of kortweg Strongs genoemd. Het gebruik van deze Strong nummers is in het Nederlandse taalgebied relatief nieuw. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de Strong nummers en de beschikbaarheid hiervan in het Nederlandse taalgebied.

Het gebruik van Strong nummers is in het Engelse taalgebied een algemeen gebruik dat door velen gewaardeerd wordt en als onmisbaar wordt gezien bij het doen van bijbelstudie. In de Engelstalige literatuur bestaat dan ook een lange geschiedenis van publicaties waarin deze coderingen bij de Bijbel zijn terug te vinden. In het Nederlandse taalgebied ontstond pas aan het einde van de twintigste eeuw meer bekendheid en waardering voor het gebruik van  Strong nummers. Hier kan tegenwoordig ook gebruik gemaakt worden van Strong nummers met Nederlandse Bijbelvertalingen en lexicons. 

dr. James Strong

Dr. James Strong leefde van 1822 tot 1894 en was hoogleraar Exegese. Een groot deel van zijn leven heeft hij gewerkt aan de totstandkoming van een speciale concordantie. Een concordantie is een naslagwerk bij de Bijbel, waarbij de woorden die voorkomen in een Bijbelvertaling in alfabetische volgorde staan. Bij ieder woord wordt vervolgens vermeld in welk Bijbelgedeelte het staat en wat de context is van dat woord. 

Het probleem van een concordantie is dat de woorden een vertaling zijn van het Grieks en het Hebreeuws en verschillende betekenissen kunnen hebben. Een Nederlands woord behoeft niet altijd de vertaling te zijn van steeds hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord. Zo kan het woord ‘wil’ een onderdeel zijn van het werkwoord "willen" en dan specifiek de 1ste persoon enkelvoud, maar het kan ook op het zelfstandig naamwoord duiden:  ‘de wil’. Aan de vertaling kan je dus niet altijd zien wat er in het Grieks of Hebreeuws staat. Sterker nog: als er in het Nederlands een werkwoord staat, kan er soms in het Grieks of Hebreeuws iets anders staan.

Andersom is het ook zo dat een bepaald Grieks of Hebreeuws woord met verschillende Nederlandse woorden vertaald zou kunnen worden. 

 

 

De concordantie van Strong

In de concordantie die Dr. James Strong ontwierp, geeft hij bij ieder woord een nummer dat aanduidt welk Grieks of Hebreeuws woord er in de grondtekst staat. Om dit te kunnen doen heeft hij eerst een lijst gemaakt met alle voorkomende Griekse en Hebreeuwse woorden en deze zoveel mogelijk lexicaal gegroepeerd. Met een lexicale groepering bedoel ik dat alle vervoegingen van een werkwoord tot de stam worden samengevoegd. Bij de zelfstandige naamwoorden, bijwoorden en eigennamen deed hij hetzelfde. Al deze lexicale ingangen heeft hij in alfabetische volgorde gezet en vervolgens van een nummer voorzien. Deze nummers noemen we Strong nummers of Strong-coderingen. Achterin de oorspronkelijke Strong´s concordantie staan een tweetal lexicons, waarin de nummers verklaard worden. Eén lexicon voor de Hebreeuwse en Aramese woorden en één lexicon voor de Griekse woorden.

 

De eerste editie van deze Strong´s Exhaustive Concordance to the Bible werd gepubliceerd in 1890 en was gebaseerd op de King James Bijbel. Vanaf die tijd is het coderingssysteem van Dr. Strong in de Engelstalige wereld steeds wijder in gebruik gekomen. Er werden nieuwe lexicons geschreven die uitgebreider zijn. De Strong nummers werden toegevoegd aan reeds bestaande Hebreeuwse woordenboeken en Griekse woordenboeken.

De vierdelige Greens InterlinearGreen's Interlinear

Toch duurde het nog tot de tweede helft van de 20e eeuw dat de eerste Bijbelvertalingen verschenen waarin in de bijbeltekst ook Strong nummers worden vermeld. Een bekend voorbeeld hiervan is de Green´s Interlinear Bible. Hierin staan de Griekse en de Engelse vertaling naast elkaar en in beide vertalingen ook de Strong-coderingen. Hierdoor kan je heel snel zien welk woord vertaald is met welk Engels woord en aan de hand van een lexicon ook de bredere betekenis van het woord opzoeken. Deze Green´s Interlinear heeft het gebruik van Strong nummers over de hele wereld meer bekendheid gegeven.  

De Strong nummers gingen steeds meer dienst doen als een brug tussen de oorspronkelijke grondtekst en de bijbelvertaling.

 

Strong nummers in het Nederlands

In het Nederlandse taalgebied was een dergelijk naslagwerk niet beschikbaar. Bijna honderd jaar lang waren Nederlanders aangewezen op de van oorsprong Engelse materialen. Toen in de negentiger jaren van de twintigste eeuw Bijbelsoftware opkwam, nam het gebruik van Strongs internationaal  verder toe. Een computer is uitermate geschikt om snel naar coderingen te zoeken en de gevonden zoekresultaten te koppelen aan informatie uit lexicons. Bovendien kan in een concordantie snel gezocht worden op woorden, waardoor geen gedrukte concordantie meer nodig is. Een computer kan ook zoeken op Strong nummers of zelfs op de combinatie van Strong nummers met bepaalde woorden in de bijbeltekst. Het gebruik van Strong nummers werd vanaf het begin van bijbelsoftware één van de belangrijke voordelen. 

Toen in het begin van de negentiger jaren de Online Bijbel software als DOS-applicatie ook in Nederland in gebruikt kwam, werd al snel het grote voordeel van het Strong nummers gezien. Vanuit Importantia Publishing (de toenmalige uitgever van de Online Bijbel) werden activiteiten ondernomen om Strong nummers te koppelen aan de Statenvertaling en aan de NBG-vertaling uit 1951. Ook werden lexicons geschreven waarin de Griekse en de Hebreeuwse woorden nader verklaard werden. Hierdoor kon omstreeks 1995 de eerste editie van de Bijbel met Strong nummers en daarbij horende lexicons in de Nederlandse taal gepubliceerd worden als onderdeel van de Online Bijbel software. Vanaf die datum worden de Strongnummers in de bijbeltekst en de lexicons steeds verder verbeterd en uitgebreid door Importantia Publishing. 

Importantia StudiebijbelImportantia Studiebijbel

In 2007 resulteerde dit ook in de publicatie van de Importantia Studiebijbel, een serie boeken waarin de Bijbeltekst, hetzij het Oude Testament, hetzij het Nieuwe Testament, verwerkt is met daarin de Strong nummers, en twee verschillende boeken met lexicons; een Hebreeuws-Nederlands lexicon en een Grieks-Nederlands lexicon. Het Strong´s coderingssysteem was hiermee beschikbaar in druk en als onderdeel van een softwareapplicatie. 

Een volgende stap was om deze applicatie ook beschikbaar te maken voor gebruik op mobiele telefoons en tablets. Omstreeks 2013 verscheen de Importantia Studiebijbel-app voor gebruik op de iPhone en iPad. Bij Importantia Publishing gaat op dit moment het werk aan deze Studiebijbel verder. De lexicons worden jaarlijks bijgewerkt en er worden nog steeds correcties doorgevoerd in de Bijbeltekst (als dat noodzakelijk is) om de juiste Strong-coderingen aan de juiste woorden gekoppeld te laten zijn. Ondertussen is ook een Duitse en Franstalige editie gepubliceerd.

Deze bijbels met Strong nummers en lexicons van Importantia Publishing vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de Online Bijbel applicaties. Er is een nauwe samenwerking tussen Cross Link Services (de uitgever/maker van de Online Bijbel apps) en Importantia Publishing (de uitgever van de Bijbels met Strongs en lexicons). De bijbels met Strong-coderingen en lexicons zijn dan ook beschikbaar vanuit de Online Bijbel apps van Cross Link Services.

Een overzicht van de Importantia Studiebijbel producten vind je elders op deze website.

Specificatie Omschrijving
type blog
Verkrijgbaar vanuit Online Bijbel-app? Ja

importantia studiebijbel

De Importantia Studiebijbel bestaat uit een serie hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel.


GRATIS THEOLOGISCHE BOEKEN

Uitgever Peter van der Schelde scant de boeken uit zijn theologische bibliotheek. Hieruit maakt hij boeken beschikbaar als gratis PDF-download. Deze activiteit staat los van Importantia Publishing, maar richt zich wel op dezelfde doelgroep. Inschrijven is mogelijk via onderstaande website.

Aanmelden voor gratis theologieboek als PDF-download

© 2016 - 2024 Importantia Publishing | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel